top of page
pexels-sam-kolder-2387866.jpg

Leiderschapsprogramma's

Playing on the edge

De uitdagingen waar organisaties nu voor staan zijn te groot voor individuele actie. De leiderschapsprogramma’s die ik samen met opdrachtgevers ontwikkel zijn erop gericht ‘collectief leiderschap’ te ontwikkelen: samen inspelen op uitdagingen en kansen die zich aandienen. Door nieuwe manieren te leren om om te gaan met de complexiteit van vandaag en het verder vergroten van zelfinzicht.  In de programma’s ontdekken de deelnemers wie zij zijn, welke impact zij hebben en wat zij zouden willen betekenen, nu en in de toekomst. Voor zichzelf, de mensen om hen heen, de organisatie en de samenleving.


Nieuwe inzichten worden direct toegepast op persoonlijke uitdagingen die de deelnemers zelf ervaren. Tegelijkertijd ontwikkelen de deelnemers als groep nieuwe perspectieven die de organisatie verder helpen. Met als resultaat een ontwikkelingsgerichte cultuur, baanbrekende initiatieven en duurzame veranderingen.

Leiderschapsprogramma's: Services
bottom of page