top of page
Search
  • Susan Smudde

Van 'ik' naar 'wij'

Verandering vraagt om solidariteit en empathie. Dit weekend waren er - naast alle ellende - gelukkig ook op verschillende plekken in de VS voorbeelden te zien van gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid, zoals deze. De meest cruciale stap voor leiders is om de focus te van 'ik' naar 'wij' te verleggen. Blijkbaar is dat erg moeilijk, maar dit soort voorbeelden geven weer hoop.


22 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page